Gravity vs. Team Dragon Knights

Winner: Team Dragon Knights

Gamedate: So 26.07.2015 Event: 2015 NA LCS Summer Gametyp: 1 / 1

VODGravity

Defeat
Team Dragon Knights

Viktory


KDA: 2/3/1 (1,00)
Minionscore: 180
Gold: 9187
Damagedealt: 102981
Damagetaken: 14371
Sightwards: 1
Visionwards: 2
Wardskilled: 2
Turret: 1
Neutralminionskilled: 6
Firsttower-Kill: 1
KDA: 7/1/10 (17,00)
Minionscore: 197
Gold: 13345
Damagedealt: 123659
Damagetaken: 16104
Sightwards: 3
Visionwards: 4
Wardskilled: 6
Turret: 2
Neutralminionskilled: 8
Killingspree: 4
Firstinhibitor-Assist: 1

Doublekills: 2KDA: 2/5/3 (1,00)
Minionscore: 29
Gold: 8209
Damagedealt: 88960
Damagetaken: 22347
Sightwards: 3
Visionwards: 4
Wardskilled: 11
Neutralminionskilled: 62
Killingspree: 2
KDA: 1/1/14 (15,00)
Minionscore: 31
Gold: 10943
Damagedealt: 110504
Damagetaken: 16166
Sightwards: 2
Visionwards: 2
Wardskilled: 15
Turret: 1
Inhibitor: 1
Neutralminionskilled: 51
Firstinhibitor-Kill: 1
KDA: 0/4/5 (1,25)
Minionscore: 213
Gold: 9674
Damagedealt: 131359
Damagetaken: 16251
Sightwards: 1
Visionwards: 1
Wardskilled: 2
Neutralminionskilled: 24
KDA: 7/1/7 (14,00)
Minionscore: 284
Gold: 14381
Damagedealt: 164293
Damagetaken: 16763
Sightwards: 4
Visionwards: 2
Wardskilled: 2
Turret: 2
Neutralminionskilled: 11
Killingspree: 6
Firstinhibitor-Assist: 1

Doublekills: 3KDA: 1/5/2 (0,60)
Minionscore: 254
Gold: 10643
Damagedealt: 162124
Damagetaken: 14098
Sightwards: 1
Visionwards: 1
Wardskilled: 4
Turret: 1
Neutralminionskilled: 11
KDA: 5/2/6 (5,50)
Minionscore: 258
Gold: 14986
Damagedealt: 224124
Damagetaken: 9559
Visionwards: 1
Wardskilled: 3
Turret: 2
Neutralminionskilled: 27
Killingspree: 3
Firstblood-Kill: 1
Firstinhibitor-Assist: 1

Doublekills: 1KDA: 1/4/5 (1,50)
Minionscore: 26
Gold: 6302
Damagedealt: 9936
Damagetaken: 12853
Sightwards: 5
Visionwards: 3
Wardskilled: 7
Neutralminionskilled: 1
KDA: 1/1/17 (18,00)
Minionscore: 18
Gold: 8725
Damagedealt: 13043
Damagetaken: 7483
Sightwards: 1
Visionwards: 7
Wardskilled: 5
Turret: 1
Neutralminionskilled: 2
Firstinhibitor-Assist: 1
Towers Dragons Inhibitor Barons KDA Gold Goldspent Minions Jungle avg. Level Sightwards Visionwards
Gravity GV 2 1 0 0 6/21/16 (1,05) 44015 41775 806 104 13 11 11
Team Dragon Knights TDK 9 3 1 2 21/6/54 (12,5) 62380 54653 887 99 15 10 16